En liten verksamhet med stor personlig service

Vår verksamhet

Jobbex Omsorg bedriver boendeverksamhet samt dalig verksamhet enligt LSS, vi kan erbjuda både servicebostad samt gruppbostad med individuell anpassning för personer med autismliknande tillstånd.

Ett serviceboende

Enligt LSS för vuxna personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vår arbetsmetod

Är tydliggörande pedagogik, där vi framför allt använder oss av sociala berättelser, scheman och instuktioner.

Trivsel och trygghet

Vår målsättning är att våra boende ska må bra, känna trivsel och trygghet.

.