En liten verksamhet med stor personlig service

Vår verksamhet

Vi på Jobbex Omsorg i Katrineholm bedriver sedan 2009 boendeverksamheter och dagliga verksamheter enligt LSS. Vi erbjuder både service- och gruppbostad med individuell anpassning för personer med psykiska funktionsvariationer.

Våra boenden

Service- och gruppbostäder med individuell anpassning för personer med psykiska funktionsvariationer.

Vår arbetsmetod

Är tydliggörande pedagogik, där vi framför allt använder oss av sociala berättelser, scheman och instuktioner.

Trivsel och trygghet

Vår målsättning är att våra boende ska må bra, känna trivsel och trygghet.

.