Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Vi samarbetar med JOBBEX

Vi har en väl utvecklad Daglig verksamhet, som planeras i nära samråd med deltagaren utifrån deltagarens behov och önskemål. En kartläggning tillsammans med deltagaren och ansvarig handledare utgör grunden till den genomförandeplan som skrivs med tydliga utvecklingsmål för deltagaren.

Vi kan erbjuda

• Packcentral
• Återvinnigsarbete i samarbete med hjälporganisation
• Fastighetsskötsel
• Trädgårdsskötsel
• Bilvård
• Städgrupp

Vi samarbetar med externa företag för att erbjuda våra deltagare paktik i en integrerad miljö. Detta sker tillsammans med deltagaren utifrån dennes förutsättningar och önskemål.