Om oss

Om oss

Jobbex Omsorg har sedan 2009 drivit boendeverksamhet enligs LSS i form av servicebostad i Flens kommun och gruppbostad i Baggetorp. Vi bedriver även dagliga verksamheter enligt LSS kopplade till våra service- och gruppbostäder. Inom företaget finns lång och bred erfarenhet av att arbeta med LSS, både kommunalt och i privat regi.

Vår målsättning är att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster i regionen för såväl kunder, nätverk och beställare med höga kvalitetskrav.

Hos oss finns en plats för alla

Vår vision på Jobbex är att det hos oss ska finnas en plats för alla.

För att skapa en plats för alla, krävs det att alla våra medarbetare på Jobbex skapar möjligheter och ger förutsättningar till att utvecklas efter varje individs förmåga, behov och önskemål. Detta sätter vi alltid i fokus i vårat arbetssätt.

Vår värdegrund är att vi på Jobbex alltid ska arbeta med mjuka värden. Varje individ ska bemötas med ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt, alla människor är lika värda, och kan efter sin egen förmåga bidra till samhället.

Vi på Jobbex vill skapa helheten. Genom att kunna erbjuda boende, sysselsättning, arbete och fritid, så finns vi på Jobbex där, i varje steg, för att hjälpa till och skapa förutsättningarna med en bred och kvalificerad kompetens.