Packcentralen


Via vår samarbetspartner kan vi på packcentralen erbjuda våra deltagare i daglig verksamhet en extern praktikplats med arbetsinriktade aktiviteter. Här får du efter dina egna förutsättningar komma ut och prova på olika arbetsuppgifter utifrån dina individuella förutsättningar och målbilder.

Den externa praktiken är en möjlighet för dig att få komma ut och prova på riktiga arbetsuppgifter och interaktionen tillsammans med övrig personal på arbetsstället. Vi finns med dig som ett stöd under hela praktikperioden där vi i en början är fysiskt på plats men där vi efter en tid låter dig prova på att jobba själv. Även om du jobbar själv, utan vår personal på plats, så finns vi fortfarande kvar för dig som stöd, rådgivare och coach och följer alltid upp den plan vi tillsammans gjort innan praktiken början.

Din trygghet är viktigast för oss. Så oavsett vilken situation som eventuellt kan uppstå så finns vi där för dig och hjälper dig. Vårt mål är att du ska växa som person, utvecklas och känna dig nöjd över det arbete du utövat.