Projekt - Diamanten


I början på 2018 förvärvade Jobbex Omsorg den vackra fastigheten Diamanten, även kallad ”Brolinska Villan” i centrala Flen. I denna fastighet har det under åren bedrivits olika typer av verksamheter även om den på orten nog främst är känd som fritidsgård.

q-märkningen förändrade grundtanken

Målet med förvärvet var från början att bygga om fastigheten till ett grupp- eller serviceboende men då fastigheten är q-märkt (skydd genom detaljplan) blev utmaningarna för stora då fastighetens yttre inte få förändras så att det kulturhistoriska intresset förändras.

De yttre delarna av fastigheten hade även behövt förändras för att lyckas uppfylla de byggnads- och brandkrav som krävdes för att bygga om fastigheten till ett vård- och omsorgsboende. Därför beslutade vi att renovera hela fastigheten invändigt och anpassa alla utrymmen som ett led i att förbättra vår redan mycket uppskattade dagliga verksamhet.

Större möjligheter

I och med den nya lokalen kommer vi att kunna skala upp den dagliga verksamheten på ett helt annat sätt än vi haft möjlighet tidigare. De befintliga lokalerna som använts fram till idag har varit begränsade i både storlek och kreativa möjligheter. De nya lokalerna äger vi själva vilket gör att det inte finns några hinder att rusta upp och inreda helt efter våra deltagares unika behov och förutsättningar.

Vår strategi med de nya lokalerna är att bygga upp olika rum, med olika teman och aktiviteter för att stimulera våra deltagare till kreativitet, skapande, glädje och delaktighet.

Korta fakta

Förvärvad Q1 2018

Inflyttning Q3 2020

Storlek Ca 380 m²

Enhet Daglig verksamhet