Livet som anhörig


Utan dig hade livet för din anhöriga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller någon annan diagnos antagligen sett väldigt annorlunda och betydligt svårare ut. Som familj är du den tryggaste och viktigaste punkten i din anhörigas livssituation. Att axla rollen som förälder eller syskon till en anhörig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller någon annan diagnos är inget självvalt men som många familjer tvingats acceptera och leva med. Som nära anhörig har du med största sannolikhet vigt ditt liv åt att stödja ditt barn, din bror eller syster med eller utan stöd från det svenska systemet.

Det är inte ovanligt att man som förälder, syskon eller vän möter svårigheter, som inte sällan beror på systemet och inte på ens anhörig med diagnos. I bristen på stöd, samordning och avlastning tvingas ofta nätverket täcka upp för dessa delar.

Vi på Jobbex Omsorg förstår situationen som familjer befinner sig i. För oss är det viktigt att alla våra boenden får den hjälp och det stöd som de har rätt till och att du som anhörig får stöd och avlastning som gör att du kan koncentrera dig på din nära relation till din anhörig istället för vård- och omsorg.

Som anhörig eller vän till våra boenden är du alltid välkommen till oss. Vi vill göra allt för att bygga upp en vardag och livssituation som är trygg och meningsfull för såväl boende som anhörig. Vi vet att just du som anhörig kan bidra med värdefull information som kommer att vara till stor hjälp för oss att lyckas.

Vi tycker att det är viktigt att våra boendens anhöriga tar hand om sig – ni är också viktigast!

 
 

Släppa taget men samtidigt finnas kvar

Vid 18 års ålder ska plötsligt barnet kunna ta eget ansvar för vårdkontakter, ekonomi och bostad. Vid sidan står inte sällan föräldrarna och undrar om det ska bära eller brista.

Med hjälp av rätt insatser behöver inte närstående oroa sig. Med rätt insatser får barnet eller den unga vuxna rätt stöd och hjälp i vardagen för att leva en sån normal och inkluderande livsstil som möjligt. Vi hjälper till med helheten från egen bostad till daglig sysselsättning så att du som närstående kan känna dig trygg med din anhöriges livssituation.

 
 
 
 

De flesta föräldrar gör mycket mer än de vet om

En av de främsta riskfaktorerna mot utbrändhet är möjligheten för återhämtning. För föräldrar och syskon till personer med extra stora behov är inte hemmet en naturlig plats för avkoppling och vila, snarare tvärt om.

Tips på stresshanteringsstrategier:

Ta hand om dig. Efter arbete behövs vila. Ta din vila på största allvar innan du blir för trött.
Ingen vinner på att du bränner ut dig själv. Var snäll mot dig själv.
Du är inte ensam. Inse att du inte är ensam och försök hitta andra i samma situation.
Reflektera över vad du tycker om, som ger dig energi och återhämtning.
Hitta goda referenser. Många föräldrar lever med en konstant oro för framtiden, men för de absolut flesta går det bra. På sina egna sätt.
Använd bildstöd och andra kommunikationshjälpmedel för att minska konflikterna hemma.

 
 
 
 

Länkar till riksförbund


Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

www.rsmh.se

Riksförbundet Attention

www.attention.se