Vill du placera
hos oss?


Vi vill göra det enkelt för dig som arbetar med placeringar inom LSS. Vi hjälper dig som handläggare att finna rätt plats för rätt person i någon av våra boendeformer eller dagliga verksamheter.

Kontakta oss oavsett om du har ett akut behov eller en placering ur ett längre tidsperspektiv.

För oss är det viktigaste att individen känner sig trygg och erbjuder därför studiebesök inför placeringar i alla våra verksamheter.


010 585 00 90 Mejla förfrågan
 
 

Inflyttning


Initiativ till kontakt kan komma från kommunens handläggare, förälder eller företrädare eller den enskilde själv.Första besöket


En eller flera personer som känner den sökande väl besöker verksamheten för att informera allmänt om personens behov. Från Jobbex Omsorgs sida informeras om vad verksamheten kan erbjuda och allmänna förutsättningar. Den sökande ombeds återkomma efter godkännande av kommunens representant om intresse finns.Andra besöket


Om båda parter önskar gå vidare bjuds den sökande in för att göra sin bedömning av vad Jobbex kan erbjuda. Ytterligare informationsutbyte sker då. Den sökande uppmanas själv eller genom annan person återkomma om hen är intresserad. Om så sker, tas förhandlingar upp med placerande kommun för avtalsskrivning.Inflyttning


Om överenskommelse nås, fastställs datum för inflyttning. Ytterligare besök av den sökande planeras. Kontaktrutiner upprättas med den sökandes företrädare om finnes och praktiska frågor löses.