Inflyttningsförfarande


Initiativ till kontakt kan komma från kommunens handläggare, förälder eller företrädare eller den enskilde själv.

 
 

Första besöket


En eller flera personer som känner den sökande väl besöker verksamheten för att informera allmänt om personens behov. Från Jobbex Omsorgs sida informeras om vad verksamheten kan erbjuda och allmänna förutsättningar. Den sökande ombeds återkomma efter godkännande av kommunens representant om intresse finns.

 
 
 
 

Andra besöket


Om båda parter önskar gå vidare bjuds den sökande in för att göra sin bedömning av vad Jobbex kan erbjuda. Ytterligare informationsutbyte sker då. Den sökande uppmanas själv eller genom annan person återkomma om hen är intresserad. Om så sker, tas förhandlingar upp med placerande kommun för avtalsskrivning.

 
 
 
 

Inflyttning


Om överenskommelse nås, fastställs datum för inflyttning. Ytterligare besök av den sökande planeras. Kontaktrutiner upprättas med den sökandes företrädare om finnes och praktiska frågor löses.