Nätverket


Vi på Jobbex Omsorg har våra boendens bästa i fokus, därför vet vi att ett gott samarbete med anhöriga och gode män är av yttersta vikt för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Det är inte alltid så lätt som boende att själv berätta sin historia, vem man är etcetera, där har anhöriga en extra viktig roll. Vi förstår och respekterar den rollen och är lyhörda för den information vi delges. Vi tror på ett nära samarbete och dialog mellan boende, anhöriga, gode män och personalen inom våra omsorgsverksamheter.

 
 

Handläggare


Vi vill göra det enkelt för dig som arbetar med placeringar inom LSS. Vi hjälper dig som handläggare att finna rätt plats för rätt person i någon av våra boendeformer eller dagliga verksamheter.

Kontakta oss oavsett om du har ett akut behov eller en placering ur ett längre tidsperspektiv.

För oss är det viktigaste att individen känner sig trygg och erbjuder därför studiebesök inför placeringar i alla våra verksamheter.


Läs mer