Vision och värderingar


För oss på Jobbex Omsorg är vår värdegrund fundamentet i vår vardag. För oss är det viktigt att alla inom organisationen förstår och lever efter våra grundläggande värderingar, normer och handlingar. Alla personer inom vår organisation förbinder sig att arbeta utifrån våra värderingar och ledord.

 
 

Vår vision


Vår vision - hos oss finns en plats för alla.

För att skapa en plats för alla, krävs det att alla våra medarbetare inom Jobbex Omsorg skapar möjligheter och ger förutsättningar att utvecklas efter varje individs förmåga, behov och önskemål. Detta sätter vi alltid i fokus i vårat arbetssätt.

Vi vill skapa en helhet. Det gör vi genom att erbjuda boende, sysselsättning, arbete och en aktiv fritid, i varje steg, för att hjälpa till och skapa förutsättningarna med en bred och kvalificerad kompetens.

 
 
Respekt

Vi agerar respektfullt
Vi är lyhörda för andras tankar, önskningar och åsikter
Vi är hövliga mot andra
Vi respekterar andras tankar, önskningar och åsikter

Omtanke


Vi agerar omtänksamt
Vi visar empati med andra
Vi bryr oss om andra
Vi visar hänsyn gentemot andra

Närvaro

Vi möter individen där den befinner sig
Vi är lyhörda för andra människor och att situationer förändrats
Vi mentalt närvarande, ser tillfällen som lede till och agerar mot de långsiktiga målen

Flexibilitet


Vi utgår från varje individs specifika behov och förutsättningar
Vi anpassar oss till var andra personer befinner sig
Vi har en god relation till andra
Vi är flexibla och lyhörda