Kontakta oss


Har du frågor eller funderingar, eller vill du bara komma i kontakt med oss? Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

 

Huvudkontor

Telefonnummer 010 585 00 90

E-post info@jobbexomsorg.se

Post- och besöksadress
Gjuterigatan 2
641 30 Katrineholm

 

Arbetsledning

 

Alla människors rätt till ett bra liv


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade handlar i grund och botten om en enda sak – alla människors rätt till ett bra liv. Oavsett vilka funktionsvariationer en människa har skall man få det stöd som behövs för att uppnå jämlika levnadsvillkor och en full delaktighet i samhällslivet. Vissa människor kan dock behöva stöd och hjälp för att nå detta och det är därför vi finns. Vi vill hjälpa dig till ett lyckligt och meningsfullt liv hos oss, med en helhetslösning bestående av ett trivsamt boende, givande dagssysselsättning och kvalitativ fritid med stöd av välutbildad och kunnig personal.

En kvalitativ och aktiv fritid


För att nå målbilden om jämställda levnadsvillkor och en full delaktighet i samhället så krävs det någon form av social samvaro och delaktighet. Därför fokuserar vi på Jobbex Omsorg extra mycket på att skapa en kvalitativ och aktiv fritid för alla våra boenden utifrån deras individuella förutsättningar, intressen och önskemål. Läs gärna mer om våra fritidsaktiviteter här på webbplatsen.