Kvalitativ fritid


Fritiden kan innebära många saker – gemenskap, att lära sig saker, att röra på sig och ha roligt. En kvalitativ och aktiv fritid är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan.

 
 

Personer som omfattas av LSS lagen har rätt till en meningsfull och aktiv fritid. Detta betyder att verksamheten ska främja dessa personers jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Här ska verksamheten sträva efter att den enskilde individen får möjlighet att leva som andra, men utifrån dennes egna villkor.

Att engagera sig i aktiviteter utanför hemmet är viktigt för den personliga utvecklingen, då det kan bidra till en ökad livskvalité och skapa delaktighet i samhället. För en person med en funktionsnedsättning kan det vara svårt att delta på samma villkor som andra i de aktiviteter man vill. Bristen på tillgänglighet förvandlar lätt en funktionsnedsättning till ett funktionshinder.

 
 

Vänner


Social samvaro är väldigt viktigt för alla människor, inte minst våra boenden. Därför försöker vi skapa kontaktytor där våra boenden kan lära känna nya vänner utanför våra LSS-boenden. Vårt mål är att alla våra boenden skall ha vänner utanför vår verksamhet som de ska kunna hitta på roliga saker tillsammans med med stöd från oss.

Hobbys


Vi uppmanar, stödjer och hjälper våra boenden att skaffa olika hobbys. Exempelvis har vi idag boenden som regelbundet besöker ridskolan eller som bowlar ett par kvällar per vecka. Vi försöker tillsammans med våra boenden att hitta en hobby som skänker glädje, utvecklar och kan bestå över tid.

Föreningsliv

Det finns massor av olika föreningar i vår region där våra boenden kan delta utefter sina egna önskemål. I vår närhet finns exempelvis FUB, Autism & Aspergerföreningen och Afasiföreningen med flera. Att vara en del av en förening skapar ofta en känsla av delaktighet förutom att få delta i flera roliga aktiviteter med likasinnade. VI hjälper våra boenden att hitta en förening som passar vår boende utefter sitt egna behov och önskemål och finns hela tiden som stöd, både för våra boenden och för föreningarna.

Kulturliv


Uppmuntrar vi våra boendens lust till skapande, oavsett formspråk eller metod. Skapandet kan vara både konstnärligt i akryl, skapande av musik eller media. Vi låter även alla våra boenden få ta del av andra kulturella upplever vilket exempelvis kan vara besök på olika museum eller utställningar.

Träffpunkten

Under hösten 2020 kommer vi att öppna upp en av våra verksamheter kvällstid ett par gånger per vecka som kommer att fungera som en träffpunkt för våra boenden. Målet är att våra boenden skall ha en verksamhet som uppmanar till olika aktiviteter som att spela spel, kreativt skapande i olika former som målning eller musikskapande, titta på film eller bara för att få umgås och fika. Träffpunkten bemannas av vår personal som har kompetens och kännedom om våra boenden.

Arrangemang


Vi har en tanke om att skapa en plattform och brygga mellan flera LSS-boenden i de regioner där vi finns representerade. Därför bjuder vi in andra boenden till olika tillställningar som exempelvis kan vara "Kubb och grillkväll", "Disco" eller "Talangjakt". Vi gör detta för att vi vill skapa sociala band och kontaktytor för våra boenden. Alla arrangemang skapas och genomförs utifrån och av våra boenden med stöd av oss för en känsla av delaktighet.