Diamantens
dagliga verksamhet

Lediga platser

10

  • Jobbex Omsorg | Salstagatan 1
  • Jobbex Omsorg | Daglig verksamhet Presto
  • Jobbex Omsorg | Daglig verksamhet Fastighetsskötsel

Beskrivning


Daglig verksamhet syftar till att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete.

Vår dagliga verksamhet bedrivs enligt LSS, med innehåll och mening där fokus ligger på att individanpassa innehållet för att hitta en stimulerande sysselsättning för den unika individen.

Vårt arbetssätt utgår från ett individfokus där varje hyresgästs individuella behov tillgodoses. Detta skapar vi genom ett förtydligande förhållningssätt och ett empatiskt och lågaffektivt bemötande som ger varje individ möjlighet att utvecklas i sin takt och förmåga.

  • Målgrupp Vuxna
  • Diagnosgrupper NPF
  • Antal platser 20

I dagsläget erbjuder vi på vår dagliga verksamhet varierande uppgifter som exempelvis hantverk, friskvård, pyssel och trädgårdsarbete. Vi erbjuder även deltagare möjligheten till externa praktikplatser där de exempelvis kan få arbeta med olika djur som hund och häst m.m. Vi strävar efter att alltid utveckla verksamheten och variera arbetet utefter deltagarnas behov.

Utgångspunkten ska vara att den dagliga verksamheten bedrivs i anpassad lokal utifrån verksamhetens behov. Den ska tillhöra verksamhetsområdet daglig verksamhet, där det finns personal med inriktning mot daglig verksamhet. En genomförandeplan ska upprättas gemensamt med den enskilde och/eller dennes legale företrädare där det bland annat ska framkomma insatsens/mål samt omfattning. Förändringar gällande den enskildes behov och önskemål om omfattningen av daglig verksamhet ska aktualiseras hos LSS-handläggare.

Om det av särskilda skäl anses nödvändigt utifrån den enskildes behov att förlägga dagliga verksamheten delvis eller helt inom bostad med särskild service ska det ske i nära samarbete med enskild, legal företrädare, LSS-handläggare och en ny genomförandeplan ska upprättas. Samma krav ställs på personalens kompetens, individuell anpassning, struktur och meningsfullhet som i en annan daglig verksamhet.

Besöksadress
Salstagatan 20
642 36 Flen

Verksamhetschef
Sofie Jouchims