Sök plats hos oss


Vi på Jobbex Omsorg i Katrineholm bedriver sedan 2009 boendeverksamheter och dagliga verksamheter enligt LSS. Vi erbjuder både service- och gruppbostad med individuell anpassning för personer med psykiska funktionsvariationer.

 
 

Sök en plats


Personer med funktionsvariationer och som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan söka plats i någon av våra verksamheter. Vi på Jobbex Omsorg erbjuder idag boende i gruppbostad eller servicebostad och kan även erbjuda dagsysselsättning i egen daglig verksamhet.

Våra boenden och verksamheter mitt i natursköna Sörmland med en närhet och goda kommunikationer till flera storstadsregioner.

Vilket stöd och hjälp du är berättigad till beslutas av din biståndshandläggare i din kommun.

 
 

Såhär ansöker du om omsorg


1. Kontakta din kommun


Om du är i behov av stöd och hjälp i din vardag av oss på Jobbex Omsorg så behöver du söka ett biståndsbeslut från din kommun. Kontakta biståndshandläggare inom LSS i din kommun.

2. Träffa din biståndshandläggare


När du fått kontakt med en biståndshandläggare i din kommun så kommer ni att träffas för att göra en utredning om vilket stödbehov som finns inom LSS och som sedan kommer att ligga till grund för beslutet.

3. Välj omsorgsverksamhet


När du fått beslut och beviljats stöd inom LSS kan du kontakta oss på Jobbex Omsorg för att hitta den verksamhet som passar just ditt behov bäst. Du är även välkommen på studiebesök innan du fattar ditt slutgiltiga beslut.