Kvalitet, miljö & samhällsansvar - Jobbex Omsorg
 

Kvalitet, miljö och
samhällsansvar


Jobbex Omsorgs kvalitet- och hållbarhetsstrategi grundar sig i de samhälle och miljö vi verkar i och där vi utgår från varje individs förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har ett stort fokus på individen, medarbetare, kvalité, samhälle och miljö.

 
 

Ett kvalitetsledningssystem med 99,99% tillgänglighet


Dagligen utförs flertalet olika aktiviteter inom våra verksamheter, både internt och extern vilket ställer stora krav på oss som omsorgsgivare. För att lyckas i vårt uppdrag krävs det att vi har kunniga och engagerade medarbetare men också att vi har en god kontroll, planering och uppföljning i alla delar som rör våra verksamheter. Det kan exempelvis vara säkerhet, arbetsmetoder och tillgänglighet.

Till vår hjälp använder vi ett webbaserat kvalitetsledningssystem från AM System.
Plattformen har en hög tillgänglighet (99,99% tillgänglighet över ett år).

Vi arbetar systematiskt och standardiserar, reviderar och utvecklar våra modeller för att hela tiden öka säkerheten och vårt förhållningssätt utifrån vårt grunduppdrag.

 
 
 
 

Journalsystem


För att löpande kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, hålla en hög kvalitetsnivå och uppfylla de lagar och krav som ställs på oss som omsorgsgivare har vi även valt att använda ett journalsystem från Infosoc Quality AB.

Systemet är uppbyggt av personer med specialkunskaper och med ett stort kvalitetsmedvetande. Systemet används av flertalet aktörer inom vård- och omsorgssektorn då det tillgodoser såväl komplexa formella krav som varierande individuella behov för den klientbaserade verksamheten.

 
 
 
 

Samhällsansvar (CSR)


Som grund för vårt arbete med samhällsfrågor ligger vår vision och affärsidé. För oss handlar det om ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och samhället vi verkar i. Vi tror på långsiktiga relationer där vi tillsammans gör skillnad för både individen och vår miljö.