Synpunkter och klagomål


Ett klagomål är en missnöjesyttring som kräver respons. Om någon kontaktar Jobbex Omsorg för att klaga på någonting är det ett klagomål oavsett vad vi har för egen uppfattning i frågan.

Synpunkter och/eller klagomål ska alltid dokumenteras via avvikelseprogrammet i KLS.

Synpunkter och/eller klagomål kan komma från den boende själv, från anhöriga, gode män/förvaltare, annan sjukvårdspersonal, handläggare, grannar eller andra personer som i någon form har kontakt med verksamheten.

Verksamhetens målsättning är att svara på klagomålet inom två veckor. Efter två veckor ska berörda parter blivit underrättade med besked om vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet. Alla klagomål arkiveras och en sammanställning görs en gång om året.

 
 

Registrera ärende


Vi på Jobbex Omsorg använder oss av ett kvalitetsledningssystem där alla våra klagomål och eller synpunkter registreras och behandlas.

Genom att klicka på knappen nedan kommer du till ett kort formulär för registrering av dit tklagomål och/eller synpunkt.


Registrera ärende