Daglig verksamhet


”Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet.” (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Daglig verksamhet syftar till att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Daglig verksamhet kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete.

Vår dagliga verksamhet bedrivs enligt LSS, med innehåll och mening där fokus ligger på ett individanpassat innehåll för att hitta en stimulerande sysselsättning för den unika individen.

 
 

Individanpassat innehåll

I dagsläget erbjuder vi på vår dagliga verksamhet varierande uppgifter som exempelvis hantverk, friskvård, pyssel och trädgårdsarbete. Vi erbjuder även deltagare möjligheten till externa praktikplatser där de exempelvis kan få arbeta med olika djur som hund och häst med mera. Vi strävar efter att alltid utveckla verksamheten och variera arbetet utefter deltagarnas behov.

Vi har lokaler belägna i centrala Flen och Katrineholm där det finns mycket bra möjligheter till att justera omgivningen för att passa den enskilda individen.

 
 

Extern praktik


Som en del i att delta i samhällslivet fullt ut försöker vi ordna externa praktikplatser ute bland företagen i vår närhet. På så vis får du en möjlighet att prova på arbete i en butik, verkstad eller annan arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden. Vi matchar dig mot rätt praktikplats utifrån dina förmågor, önskemål, resurser och intressen.

Habilitering

Med habiliteringsinriktade insatser är målsättningen att stödja och hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. I habiliteringen kan exempelvis individuella anpassningar av olika slag vara stöd för att kunna stärka delaktighet i samhällslivet.

Arbetsinriktad daglig verksamhet


I våra egna verksamheter kan vi även erbjuda andra arbetsinriktade aktiviteter vilket bland annat kan vara demontering, lokalvård eller fastighetsskötsel. Målen med alla våra aktiviteter är att de ska vara inspirerande, utvecklande och meningsfull för dig som deltagare.