Koncerninformation


Omsorgsbolaget – Jobbex Omsorg AB

Företaget bedriver sedan 2011 boendeverksamheter och dagliga verksamheter enligt LSS för personer med psykiska funktionsvariationer. Målsättningen är att skapa en helhet med boende, arbete, sysselsättning och en aktiv fritid både internt och externt.

Erbjuder gruppbostad och servicebostad samt daglig verksamhet
Sysselsätter ca 45 medarbetare
Omsätter ca 25 miljoner kronor

www.jobbexomsorg.se

Lager- & logistikbolaget – Jobbex Service AB

Jobbex Service AB vars affärsidé är att erbjuda företag en bekymmersfri 3PL lager-, logistik- och distributionslösning. Verksamheten har sitt säte mitt i Mälardalen och når en tredjedel av Sveriges befolkning inom en radie om 15 mil.

Ett socialt inriktat företag med stort samhällsansvar
Erbjuder kostnadseffektiv tredjepartslogistik 3PL/TPL
Skickar i snitt ca 220 000 ordrar per år

www.jobbexservice.se

Arbetsmarknadsbolaget – Jobbex AB

Företaget affärsidé har varit att erbjuda arbetsmarknadspolitiska tjänster. Exempel på insatser som företaget utfört på uppdrag av Arbetsförmedlingen är RESA-projektet, Stöd och matchning samt arbetsträning.