Koncerninformation


Omsorgsbolaget – Jobbex Omsorg AB

Företaget bedriver sedan 2011 boendeverksamheter och dagliga verksamheter enligt LSS för personer med psykiska funktionsvariationer. Målsättningen är att skapa en helhet med boende, arbete, sysselsättning och en aktiv fritid både internt och externt.

Erbjuder gruppbostad och servicebostad samt daglig verksamhet Sysselsätter ca 45 medarbetare Omsätter ca 25 miljoner kronor

www.jobbexomsorg.se


Lager- & logistikbolaget – Jobbex Service AB

Jobbex Service AB vars affärsidé är att erbjuda företag en bekymmersfri 3PL lager-, logistik- och distributionslösning. Verksamheten har sitt säte mitt i Mälardalen och når en tredjedel av Sveriges befolkning inom en radie om 15 mil.

Ett socialt inriktat företag med stort samhällsansvar Erbjuder kostnadseffektiv tredjepartslogistik 3PL/TPL Skickar i snitt ca 220 000 ordrar per år

www.jobbexservice.se