Hitta verksamhet


Vi på Jobbex Omsorg erbjuder gruppbostad, servicebostad (LSS 9§9) och daglig verksamhet (LSS 9§10) inom LSS. Vår målgrupp är kvinnor och män som tillhör personkrets 1 - personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

 
 

För en bättre framtid - nya projekt


Vi har en strävan att alltid utveckla alla våra verksamheter och har en ambition om att bygga för en bättre framtid. Därför vill vi fortsätta att skapa en värld av möjligheter som ger individen förutsättningarna att utvecklas efter varje individs unika förmåga, behov och önskemål.

Här kan du läsa mer om våra pågående och framtida projekt.


Våra projekt