Vilka är Jobbex Omsorg


Vi stöttar människor
med vissa funktionsvariationer
inom LSS.

Vi anser att
det finns en plats
för alla människor.

Vi har skapat
en helhetslösning
med bostad och
daglig sysselsättning.

Vill du veta mer om Jobbex Omsorg?
Kontakta oss
Telefon: 010 585 00 90
Mejl: info@jobbexab.se