Sök en plats hos oss


Här kan du
läsa mer om hur du
söker en plats hos
oss på Jobbex Omsorg.

Du behöver tillhöra
någon av LSS personkretsar.

För att komma till våra boenden
eller dagliga verksamheter
behöver du ett beslut
från din handläggare
på kommunen där du bor.

När vi fått ditt beslut
kan du kontakta oss.

Vill du kontakta oss?
Kontakta oss
Telefon: 010 585 00 90
Mejl: info@jobbexab.se