Vilka är Jobbex Omsorg


Vi erbjuder LSS-boenden
för personer som
har svårt att bo själva.

Båda bostadstyperna
har egna lägenheter.
Det finns också
tillgång till gemensamma utrymmen.

Vi har utbildad personal
som finns här för dig.

Vi jobbar med:
Gruppbostad
Servicebostad
Daglig verksamhet

Vill du veta mer om våra verksamheter?
Kontakta oss
Telefon: 010 585 00 90
Mejl: info@jobbexab.se